NKP Education 1 News

 หนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


  การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2560 (ปกติ)

  

ข่าวโดย :   กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อ  30/12/2559
 
P@wer by ICT Team
Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office 1 (PESAO1)